הערכות, מאמרים, כתבי- עת וספרים שנכתבו על מחקריו

מאמרים בעברית

 בעולם נכתבו אלפי ביקורות ומאמרים,פה מובאים רק אחדים מהעיתונות העברית:
 
שש מאות שנה שאבדו ויציאת מצרים שנמצאה מאת ד”ר עזריאל קרליבך, עורך “מעריב“.
 
 להפוך עולמות ללא הפסקה מאת חנן אלפר ב”מקור ראשון”, 22.10.97
 
הבעיה ופתרונה – סקירת הספרים ”תקופות בתוהו – ישראל ומצרים“ ו“ההיתה  תקופת חושך ביוון?“ עם צאתם לאור בעברית, ב“הצופה
 
אי שקט שרר בין האיים” – סקירת הספר “גויי הים” מאת חנן אלפר, “מקור ראשון”, 14.6.04.

 
האם נוגה נוצר בדרך שונה משאר כוכבי  הלכת?
מאת שולמית ליקובסקי כוגן, ב”אסטרונומיה” – ביטאון האגודה הישראלית לאסטרונומיה, אביב 2004.
 
יציאת מצרים – ההוכחות
מאת הרב יונדב זר, בעלון “עולם קטן”