הפתרון המוצע

Reading about other communities can be enlightening. Similarly, reading about best casinos on the Casino Ranking website too can be enlightening.

image715בספרו “תקופות בתוהו” מצא וליקובסקי הקבלות רבות בין המתועד בתנ“ך לבין ההיסטוריה המצרית, דור אחר דור, המורות על כך שיש לקצר את הכרונולוגיה המצרית בלמעלה מ-500 שנה, כמובא בטבלה.
כאשר בדק וליקובסקי את היסודות ההיסטוריים והאסטרונומיים שעליהם מושתתת הכרונולוגיה המצרית נוכח כי בטעות יסודם.
מאחר שהשכבות הארכיאולוגיות בארץ מתוארכות לפי הכרונולוגיה המצרית – מתוך תיקונה, באות על פתרונן הסתירות שמוצאים הארכיאולוגים עם התיעוד התנ“כי.
קיצור הכרונולוגיה המצרית פותר גם את בעיית ”תקופת החושך“ ביוון. להרחבה>

שיטתו  של וליקובסקי מיוחדת  בכך  שאינה  פותרת  בעיה מקומית זו או אחרת, אלא נותנת פתרון אחד לשאלה כולה. ההוכחה לפתרון זה היא ההתאמה המופלאה המתקבלת  בין הממצאים המצריים לבין התנ”ך, דור אחר דור, כאשר בכל שלב מתקבלות התוצאות המתחייבות  מן השלב הקודם, אף על פי שהראיות עומדות בפני עצמן ואינן תלויות זו בזו

וליקובסקי לא היה פונדמנטליסט, בסימפוזיון שנערך באוניברסיטת קורנל  אמר: “אני מתנגד לפונדמנטליזם, ועם זאת מצאתי שהתנ”ך הוא היסטוריה שנכתבה בקפדנות, והדבר הסב לי סיפוק”.