חפירות נימרוד – סיר מלוואן

image2418לפי השחזור של “תקופות בתוהו” היו אמנחתפ השלישי ואח’נאתון בני זמנו של שלמנאסר השלישי. בפרקים העוסקים במכתבי אל-עמארנה הובאה ההשערה שהכינוי בוראבוריאש, החתום על מספר מכתבים באוסף אל-עמארנה, היה שם הכתר הבבלי של המלך האשורי שלמנאסר השלישי, שאכן כבש את בבל. ידוע כי מלכי ארם-נהרים נקראו בשמות כס שונים באשור ובבבל. במכתבי אל-עמארנה הוא חתם בשמו הבבלי גם במכתב בו התייחס לנתיניו האשוריים. בפרקים העוסקים במכתבי אל-עמארנה ציטטתי הן ממכתביו של בוראבוריאש, בהם דרש שישלחו לו חפצי אמנות משנהב: “צווה נא ויעשו אומניך דמות חיות, יבשה וים…”, והן ממכתביו של אח’נאתון בהם מנה את חפצי האמנות משנהב, כדים ותבליטים בדמות צמחים וחיות, שנשלחו על ידו לבוראבוריאש.

נמרוד, או כלח כפי שנקראה בימי קדם, היתה מקום מפקדתו הצבאית של שלמנאסר. איזו עדות טובה יותר יכולנו לאחל לעצמנו מכך שחפצי שנהב שגולפו במצרים של תקופת אח’נאתון ימצאו שם.

בשנת 1959 החל מלוואן (M.E.L. Mallowan) חפירות בנמרוד שעל החידקל בעירק, והמשיך בכך דוד אואט