חרם בשם המדע

image336בספר זה תיעד וליקובסקי איך הגיע למסקנותיו, כיצד הממסד המדעי התנפל והחרים את המו”ל שלו עוד לפני שיצא ספרו הראשון “עולמות מתנגשים” לאור, כלומר לפני שניתן היה לבדוק את העדויות המובאות בו – וכיצד הוא התמודד עם ההתקפות הבלתי הגיוניות. הספר מענין כתיעוד סוציאולוגי לצורה בה אנשי מדע נהגו בצורה מאוד לא מדעית. מאידך מסופר בו גם כיצד נהגו אנשי מדע הגונים. לכן הוא יענין את אלה שהצורה בה הממסד המדעי מגיב לפרדיגמות חדשות חשובה להם, גם אם התיאוריה עצמה לא מענינת אותם.

רוב הספר עוסק בתגובות האסטרונומים ל”עולמות מתנגשים”, ורק סעיפים בודדים דנים בתגובות הארכיאולוגים ל”תקופות בתוהו”. אולם בארץ בולט עתה במיוחד חוסר הנכונות של ההיסטוריונים והארכיאולוגים להתיחס לשחזור ההיסטוריה העתיקה שוליקובסקי הביא בסדרת “תקופות בתוהו”. בארה”ב ובאנגליה יוצאים כתבי-עת העוסקים בתיאוריות של וליקובסקי.  ונערכים כנסים בנושאי מחקריו, אולם בארץ, אין מאפשרים יצוג לשחזור המובא ב”תקופות בתוהו” – לא בכנסים ולא באוניברסיטאות – חרם של ממש.

לפני עלות השחר –  שיחות והתכתבות עם אינשטין  (תשנ“ה)

ספר זה נשאר בכתב יד ויצא לאור רק בעברית

עוסק בוויכוחים בנושאי “עולמות מתנגשים” בין וליקובסקי לאינשטיין. הוא יעניין גם קוראים שאינם מבינים או מעוניינים בוויכוח עצמו, כי היחסים שנרקמו בין שני אישים מיוחדים אלה מרתקים כשלעצמם.

בחלקו השני של הספר, הנקרא “שחר”, מובאים בהרחבה האישורים שהגיעו מחקר החלל לתחזיות שוליקובסקי הסיק מתוך “עולמות מתנגשים”, ושעל חלקם נסב הוויכוח עם אינשטיין.

לאחר שהתגלו תגליות אלה התחילו להזמין את וליקובסקי להרצאות ולסימפוזיונים באוניברסיטאות כגון הארווארד, יֵל, פרינסטון, ובמוסדות מחקר כמו נאסא, RCA ועוד.