תקופות בתוהו – ישראל ומצרים

image1327שתי היסטוריות – ישראל ומצרים – המנוכרות זו מזו, מתואמות כאן מתוך מחקר הנקרא כמו סיפור בלשי. בספר זה מתגלים זיהויים מעניינים ומרגשים כגון, פפירוס מצרי המדבר על דם במים, תבליטים מצריים המתארים את מסעה של מלכת שבא אל המלך שלמה, ועוד סינכרונים רבים הנובעים מן השחזור המוצע, המורים על הצורך לקצר את הכרונולוגיה המצרית בלמעלה מחמש מאות שנה. בספר מובאים הסינכרונים השונים בקיצור בפרק סיכום חצי הדרך.
מאחר שהשכבות הארכיאולוגיות בארץ מתוארכות לפי הכרונולוגיה המצרית – מתוך תיקונה, באות על פתרונן הסתירות שמוצאים הארכיאולוגים עם התיעוד התנ“כי.

במהדורה העברית של “תקופות בתוהו” נוספה טבלה הממחישה את השחזור, ונוסף גם פרק בו הביא וליקובסקי ראיות ארכיאולוגיות שהגיעו לאחר שהספר יצא לאור לראשונה – מיריחו, חצור, ממבצרו של שלמנאסר ועוד – המאוששות את לוח הזמנים המובא בספר.

ופות בתוהו – ההיתה תקופת חושך ביוון?  (תשנ“ז)

ספר זה נשאר בכתב-יד ויצא לאור רק בעברית

    בספר זה, עם תיקון הכרונולוגיה המצרית, מגיע השחזור לפתרון מפתיע בפשטותו ביחס לתעלומת חמש מאות “שנות החשכה” החסרות כביכול ברצף התרבותי של יוון.
כאן מובא גם פרק בנושא התיארוך בעזרת פחמן רדיואקטיבי, וגם פרק גדול “אסטרונומיה וכרונולוגיה—מקור הטעויות בכרונולוגיה המצרית”, בו חושף וליקובסקי את הטעויות, הן ההיסטוריות והן האסטרונומיות, שעליהן מושתתת הכרונולוגיה המצרית.

     לספר על יוון הוסיף חתן פרס ישראל, פרופסור דוד פלוסר, הקדמה, בה כתב:

    ”האם לא הוּלכנו שולל אחרי כרונולוגיה מצרית כוזבת ? רק מומחים ללא דעה קדומה יכולים לדחות או לקבל את פתרונותיו של וליקובסקי. דבר אחד ברור הספר מטפל בבעיה אמיתית… היהיו מספיק מומחים טובים המוכנים להתמודד עם הפתרון המוצע?”

     הבעיה ופתרונה- סיכום ”תקופות בתוהו – ישראל ומצים“   ו“ההיתה תקופת חושך ביוון?“