גויי הים – פלשתים או פרסים

זהו הכרך האחרון בסדרת “תקופות בתוהו”, העוסק בתקופה הפרסית, עם זאת ניתן לקרוא אותו גם לפני שאר כרכי הסדרה.image13231

גם הויכוח הארכיאולוגי המפורסם ביחס לתיארוך החרסים והמכרות בערבה ובמיוחד מכרות שלמה בתמנע, בין אולבריט וגליק, מצד אחד, לבין רותנברג ואהרוני, מצד שני, נפתר אם מקבלים את התיארוך עבור רעמסס השלישי המוצע בכרך זה – ומכרות שלמה היו אכן מכרות בימיו של שלמה ולא מכרות של המצרים עוד לפני שבני ישראל הגיעו לארץ, כפי שטוענים האוחזים בכרונולוגיה המצרית המקובלת. בסוף הספר מסכם וליקובסקי את “הבעיות בכרונולוגיה המקובלת שבאות על פתרונן בסדרת “תקופות בתוהו”

מפאת חשיבותו מובא גם בכרך זה המאמר ” אסטרונומיה וכרונולוגיה—מקור הטעויות בכרונולוגיה המצרית” .

עולמות מתנגשים   (תשס“ב)
Worlds in Collision  (1950)

משחזר את היקפן ועצמתן של תהפוכות-טבע שעברו על כדור-הארץ מתוך תעודות היסטוריות, ספרות עתיקה, מסורות ואגדות-עם מכל חלקי תבל – ממצרים עד נורבגיה, ממקסיקו עד סין – המעידות על זעזועי טבע כבירים בזמנים היסטורים שנגרמו על-ידי התקרבות גרם שמֵימי לכדור-הארץ. במהדורה העברית הובא רק חלק א‘ העוסק  בזמן יציאת-מצרים.    חלק ב‘ של הספר העוסק בימי אחז  וחזקיהו ניתן יהיה להוציא ככרך נפרד.

    כספר השנוי במחלוקת מתמשכת, היה “עולמות מתנגשים” נושא ליותר משלושת אלפי מאמרי-ביקורת, בהם המתנגדים והמגינים התווכחו בלהט השמור רק לספרים החושפים עקרונות חדשים.

ואז, החלו להגיע תגליות מחקר החלל שהפתיעו את האסטרונומים אולם אישרו רבות מתחזיותיו של וליקובסקי ב”עולמות מתנגשים”. במהדורה העברית מובא בנספח אישורים שהגיעו מחקר החלל.